top of page

מהי משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות?

משמורת משותפת הינו הסדר במסגרתו שני הורים אשר נפרדו זמ"ז או התגרשו, נוכחים, מעורבים ופעילים בחיי ילדיהם המשותפים, באופן שווה או כמעט שווה (7/7/ או 6/8). כיום שמים דגש על חלוקת זמני השהות עם כ"א מההורים ופחות נוטים לדבוק בכותרות והגדרות, כאשר רווח המושג "אחריות הורית מושתפת" עם חלוקת זמני שהות בין ההורים.

חלוקת הזמנים יכולה להתבצע במספר דרכים: פעמיים בשבוע אצל האב ופעמים בשבוע אצל האם וחלוקה לסירוגין של יום נוסף בשבוע וסופי שבוע לסירוגין. חלוקה של שבוע /שבוע, שלושה ימים ברצף אצל כ"א מההורים ועוד, בהתאם להחלטות הצדדים גילאי וצרכי הילדים.

בשנים האחרונות חלה מגמה ליברלית ומבורכת, המביאה לידי ביטוי את האפוטרופסות המשותפת שנקבעה בחוק הישראלי, בגישת המערכת המשפטית, עובדים סוציאליים ופקידי סעד, המטפלים במשפחות של הורים שהתגרשו, למתן הגדרה הורית שווה וחלוקת אחריות הורית משותפת בין ההורים, והכרה בזכויות האבות בכלל, תוך תפיסה, כי מעורבות שני ההורים וחלוקת זמני השהייה עם הילדים המשותפים באופן שווה או כמעט שווה, הינה בבסיס טובתם של הילדים לצורך התפתחותם התקינה בכל המישורים.

נוכח זאת, מעטים המקרים בהם פקידי סעד /עובדות סוציאליות אשר עורכים תסקיר לא יאפשרו חלוקת זמנים רחבה ושוויונית בין ההורים ומתן משמורת משותפת, אף כשהאם מתנגדת לכך. כאשר הנטל כיום אף התהפך, באופן שהאם היא זו שצריכה לשכנע מדוע היא מתנגדת למשמורת משותפת פיזית, ומניעת זמני שהייה של הילד/ה עם אביהם.

אף בתי המשפט, בשורה ארוכה של פסקי דין, מקדמים אחריות הורית משותפת, וחלוקה רחבה ושווה בין ההורים ביחס לילדיהם, אף במקום בו מדובר בילדים צעירים בשנים. כאשר נקבע, כי משמורת משותפת הינה דרך המלך. בתי המשפט מנמקים זאת, תוך הסתמכות על מחקרים רבים המקדמים ומצביעים על חשיבות תפקידם של שני ההורים לעיצובם של הילדים, ולהקניית ביטחון ויציבות לצורך התפתחותם התקינה.

מסקנותיהם של אותם מחקרים היו שככל שאבות היו מעורבים בחיי ילדיהם וניתנה להם הזדמנות להעניק לילדים תמיכה רגשית ובטחון, והם סייעו במתן מענה לצרכיהם הלימודיים, התפקודיים והחברתיים, הילדים תפקדו ברמה חברתית טובה יותר והסתגלו למצב שנוצר טוב יותר מאלו שלא זכו בשני הורים תומכים ושותפים לגידולם בעקבות הגירושין.

עוד נמצא, שמתן עדיפות להורה אחד על פני האחר על ידי קביעתו כהורה המשמורן מעניקה לעיתים לאותו הורה יתרונות ביכולת ההשפעה על הילדים, ביחס שלהם כלפי ההורה האחר, ויש חשש מיצירת ניכור בין הילדים להורה האחר, כפי שקורה בלא מעט מקרים בהם ההורה המשמורן עושה שימוש בילד על מנת להשיג הישגים כלכליים ואחרים, וגורם לניכור הורי ואפילו לנתק מוחלט או חלקי בקשר בין הילד להורה האחר.

אף בכל הקשור לנושא המזונות, יש השלכה לחלוקת הזמנים ככל ומתקיימת חלוקה שווה או כמעט שווה, בין ההורים, כך שסך המזונות שיועבר לידי האם הינו נמוך יותר, ובמקרים בהם האם משתכרת שכר גבוה או שווה לאב, לא יהא כל תשלום מזונות, כאשר כל אחד מההורים נושא בהוצאות הילדים בזמנים בהם הם שוהים עימם. כשההורים חולקים בהוצאות החינוך והבריאות של הילדים בחלקים שווים. אם באמצעות העברה כספית בין ההורים או באמצעות ניהול חשבון בנק משותף בו מנוהלים הוצאות הילדים.

באשר להסכמים שנכרתו בעבר והעניקו משמורת בלעדית לאם - נושא המשמורת תמיד יהא פתוח ואף נושא המזונות, ובמצב כזה יש להגיש תביעה למשמורת משותפת לאחר פתיחת הליך ישוב סכסוך ככל והצדדים לא הגיעו להבנות.

לעיתים אני נשאלת אם ניתן להעביר משמורת אם לידי משמורת האב בשל התנהלות לקויה של האם – חשוב לדעת כי כל עוד האם אינה מסוכנת או מזיקה לילדים, מעטים המקרים בהם ערכאה שיפוטית תשלול הורות של אם, ותעבירה לידי האב, מתוך תפיסה כי הילדים זקוקים לשני הוריהם. ולכל היותר תקבע משמורת משותפת.

משרדנו טפל ומטפל במקרים רבים של משמורת ילדים ושינוי משמורת נשמח לעמוד לרשותכם להגנה על זכויותיכם וזכויות ילדכם.


מאמרים אחרונים
bottom of page