מהם שלושת הדברים החשובים טרם פתיחה בהליכי גירושין?