top of page

מדוע אנו פוחדים מהמילה גירושין ומהי הדרך הנכונה להתגרש?

כדי לדבר על גירושין באופן פתוח יש להבין מדוע אנו כה חוששים מהמילה "גירושין".

הסיבה לכך היא שמקור התפיסה שלנו על נישואין מוטעה.

ההתניה החברתית היא כי "נישואין מאושרים הם אלו שנשארים יחד לנצח", וזה לא משנה אם אלו "נישואין על הנייר בלבד", זה לא משנה אם בני הזוג לא מדברים אחד עם השני, שונאים אחד את השני, בוגדים, משקרים, אינם תומכים זה בזה, אינם צומחים יחד, אינם מסוגלים להיות כנים ואותנטיים זה לזו, ואינם מצויים בהרמוניה. כל זה לא משנה!! הדבר היחידי שמשנה הוא שבני הזוג נשארים יחד, לא משנה מה! כאשר שלל תירוצים והאשמות מונעים מהם את אושרם - כחשש ממה יקרה לילדים, מצב כלכלי, עיתוי וכיוצ"ב, שבבסיסם הינו פחד - פחד משינוי ומאי הוודאות.

אם זו הגישה, אז ודאי שגירושין ייתפסו כדבר נורא, משתק, כייאוש וסבל, ולכן לא ניתן לראות זאת כמקום לצמיחה ושינוי חיובי של כל אחד מהצדדים.

אך נישואין הם לא רק "נייר" עליו חתמו הצדדים. הם מסע חיים משותף, עם פרטנר/ית לחיים, והשאלה שצריכה להישאל היא, האם אני יכול/יכולה לצמוח יחד עם בן/בת הזוג שלי, להנות מאהבה, חופש, כנות, חברות, תמיכה, הבנה, הכלה, שיתוף פעולה והדדיות, בית חם לשוב אליו. אם התשובה היא לא, יש מקום לשנות את הגישה כלפי מערכת היחסים והנישואין ולקבל החלטות בהתאם.

ככל והגעתם להכרה כי הגירושין בלתי נמנעים, וזאת לאחר שעשיתם כל שביכולתכם לטפל במערכת היחסים, ומשהגעתם להבנה כי הקשר הגיע לסיומו, הדרך הנכונה להתגרש הינה באמצעות גישור גירושין. במסגרת תהליך זה ניתן יהיה לשבת יחד ובאופן משותף התואם את רצונכם, לקבוע באשר לעתידכם ועתיד ילדיכם.

גישור גירושין יאפשר לכם להגיע להסכמות ברוח טובה ובהגינות תוך התייחסות ומתן מקום של כבוד לכל מרכיבי התחדשות התא המשפחתי. תהליך הגישור יאפשר לכם להיפרד באופן מהיר, חסכוני ויעיל, ולעבור ממשבר לצמיחה, תוך שימת צרכיכם וצרכי ילדיכם במרכז.


מאמרים אחרונים
bottom of page