סודות מחדר הגישור - “איכות התקשורת היא בתגובה המתקבלת“