top of page

סודות מחדר הגישור - "איכות התקשורת היא בתגובה המתקבלת"

כשמדובר בתקשורת - חשוב כיצד המסר התקבל, כיצד הצד השני קלט את המסר והגיב, ולא הכוונה או מה שניסיתם לומר, כך שהאמירה – בעיה שלו/שלה שלא הבינו - "הפסד שלהם" היא גם בעיה שלנו, שכן, חיינו מורכבים מתקשורת, ואיכות התקשורת היא זו שמכתיבה את איכות חיינו בכל מעגלי החיים - אישיים ומקצועיים. אדם לא יצליח להיות מאושר אם סביבתו רצופה בקשיים תקשורתיים.

לעיתים אנו אומרים דברים מתוך כוונה טובה, אך בשל תזמון לא טוב, או האופן בה המסר הועבר- התגובה המתקבלת שונה ממה שציפינו לקבל, וכך שני הצדדים מפסידים. הצד שרצה שיבינו אותו, להעביר מסר ולא הצליח בכך, והצד השני שהגיב באופן אחר מהמצופה.

כך הורה שרוצה להעביר לילדו מסר של אהבה ודאגה ובמקום זה כועס, שופט, מבקר, לא נותן מקום לביטוי לילד.

בן/בת זוג שמעונין/ת בשיתוף פעולה במטלות הבית, הילדים, וזקוק/ה למילה טובה, לתשומת לב ואהבה, ומביע את רצונו בתרעומת, בכעס, ובביקורת.

משפחות של הורים גרושים שרוצים שיתוף פעולה וחלוקת אחריות עם הילדים - בהעברת הילדים במסגרת חלוקת השהות, העברת ספרים, וציוד בית ספר, שינוי וגמישות בזמנים בהם נבצר מההורה לשהות עם הילד, בשל נסיעות לחו"ל של בן/בת הזוג לצרכי עבודה או נופש, אירועים משפחתיים, וכו' ובמקום זה משתלח בבן /בת הזוג, מאשים, עוסק בפנקסנות ובכך מייצר מעגל אינסופי של משחקי כוחות.

רגע...

לנשום...

קחו אחריות על המסר שעובר. מכך גם בתגובה המתקבלת. אנו אחראים ב- 100% על התקשורת שלנו. לא ניתן להאשים רק את הצד השני באי הבנת הנאמר, כי אם הדרך בה בחרנו להעביר את המסר. כמובן שהצד השני לא חייב להסכים עימנו, אך להבין את אשר ביקשנו להעביר.

ע"פ מודל אפר"ת (אירוע, פרשנות, רגש, תגובה) כשמתרחש אירוע אנו נותנים לו פרשנות, ומשם מופיע רגש הגורם לנו להגיב באופן מסוים. באפשרותנו לנהל משברים רגשיים ולשלוט בתוצאה בעת שנשלוט בפרשנות ובתגובה שלנו.

בכל הקשור לפן המשפחתי ולהורים גרושים - תקשורת טובה ומיטיבה בין ההורים עוזרת לילדים לצלוח את הקושי בגירושי הוריהם, והשינויים שמביא אתו פירוק התא המשפחתי, כפי שידעו עד כה.

בנוסף, ככל שהורים מצליחים לתקשר טוב יותר ביניהם, הדבר מהווה כלי למידה וצמיחה לילדים כי ניתן לפתור קונפליקטים בדרכים שונות, בשיח ותקשורת טובה, ואין המשמעות כי כל מחלוקת היא מלחמת חורמה ו"שבירת כלים ".

אז בואו לא נאשים את בן/ בת הזוג /מעגלי החיים שלנו באי הבנת הנאמר, אלא נבין שעלינו לשפר את התקשורת שלנו על מנת להפיק את התוצאות שאנו רוצים. בשולחן הגישור במסגרת גישור לגירושין מאפשרים שיח פתוח, ומציפים סוגיות שונות ומתן מענה לצרכים שונים, מתוך הבנה כי לכל דיעה יש מקום. ניתן לא להסכים על דעה או אמירה של אדם אחר ואין מקום להסכים להתנהגות פוגענית – יחד עם זאת, יש מקום לתת ביטוי ולכבד את הדעה של האחר, שלא תמיד תואמת את שלנו, אשר אינה בהכרח הדעה הנכונה והצודקת יותר.

.


מאמרים אחרונים
bottom of page