כיצד חשיבה “מחוץ לקופסא“ מסייעת להגעה לפתרונות אפקטיביים?