top of page

מדוע חשוב לערוך במקביל הסכם ממון וצוואה ?

 • בכל מערכת יחסים זוגית ובפרט בזוגיות פרק ב' מומלץ ואף חובה לערוך הסכם ממון וצוואה במקביל, שכן, בעוד שהסכם ממון מגדיר את מערכת היחסים הרכושית -זכויות וחובות, במהלך החיים המשותפים ולעת פירוד, צוואה היא זו אשר קובעת מי יהיו יורשיו של אדם לעת פטירתו וכיצד יחולק עיזבונו ביניהם (מי יקבל מה מתוך העיזבון) לאחר פטירה.

 • מדובר על שני הסדרים החולשים על תקופות שונות. על כן, במקביל לעריכת הסכם ממון יש הכרח בעריכת צוואה, שכן חוק הירושה אוסר על אדם להתחייב בהסכם משפטי בדבר חלוקת ירושתו (עיזבונו) בעתיד, אלא אך ורק בדרך של עשיית צוואה.

 • במצב של מחלוקת, ועל מנת למנוע סיטואציות משפטיות הכוללות גרירה לבית משפט, בזבוז זמן ועוגמת נפש רבה, מעבר להוצאת כספים רבים שירדו לטמיון, מומלץ בכל מערכת יחסים זוגית לערוך הסכם ממון וצוואה, במיוחד בזוגיות פרק ב' – ידועים בציבור, בהם האדם אינו מגיע כ"לוח ריק" לקשר אלא עם ממון/חובות /ילדים וכו', שכן החוק אינו נותן מענה לכלל הסיטואציות. בכך אתם מבטיחים שליטה בחייכם וברכושכם, וודאות משפטית ושקט נפשי.

 • כך למשל, בכל הקשור לידועים בציבור אין חוק אחיד המסדיר את כלל החובות והזכויות כדוגמת סטטוס נשואים. כאשר ישנם אף חוקים שונים הפוגעים בזכויות סטטוס זה, ויש הכרח לעגן את ההגדרות הממוניות הן למקרה פירוד והן לאחר פטירה, שכן כאמור המדובר על הסדרים החולשים על תקופות שונות, לחיים ולאחר פטירה.

 • ידועים בציבור הם בני זוג החיים יחד שלא במסגרת נישואין, אם מסיבות הלכתיות שלא מאפשרות להם להינשא ככהן וגרושה, או מתוך בחירה חופשית לחיות יחד מבלי שכללי ההלכה יחולו עליהם, או כאשר הם זוגות מעורבים כיהודי ובן דת אחרת.

 • על פי הפסיקה נדרשים שני תנאי סף מצטברים להכרה בבני זוג כידועים בציבור: חיי משפחה וניהול משק בית משותף, בכפוף לבחינת כל מקרה על פי נסיבותיו המיוחדות. ניהול משק בית משותף משמעו מאמץ משותף לניהול משק הבית, כאשר כל אחד תורם לטובת חיי השיתוף מעמלו וע"פ יכולתו, וחיי משפחה – קיום חיים אישות ומערכת יחסים כשל בעל ואשה.

 • להבדיל מנשואים אשר סטטוס זה מקים חובות וזכויות, המוגדרות בחוק, מעמד הידועים בציבור וההגנות על סטטוס זה הינו יציר הפסיקה, אשר משתנה מגישה לגישה ומעת לעת, כאשר אין הגדרה סגורה וחד משמעית וביהמ"ש בוחן כל מקרה לגופו. כך קורה שלעיתים אף מספר חודשים של מגורים משותפים הקימו הכרה בסטטוס זה, ולחילופין חרף מגורים של שנים ארוכות יחד, לא התקבלה ההכרה, בשל היעדר מאמץ משותף לדוגמא.

 • על מנת לזכות בהכרה במעמד זה בזכויות, יש להגיש תביעה לבית המשפט למתן פסק דין הצהרתי, במסגרתו יקבע אם היה שיתוף, היקף השיתוף, עד כמה, ולהכריע באשר לשיתוף /היעדר, ובאילו נכסים וכיו', ככל והצד החלש הסתמך כלכלית וזקוק למזונות משקמים הרי שעליו לעמוד בקריטריונים שונים בהליך משפטי שיכול לארוך שנים.

 • על כן, מומלץ בכל מערכת זוגית ובעיקר בזוגיות פרק ב', לערוך הסכם ממון, במסגרתו קובעים בני הזוג ביניהם בהסכמה, כיצד יש לנהוג ברכוש הפרטי של כל אחד מהם בנפרד, וכיצד יש לנהוג ברכוש המשותף של שניהם יחד, לאורך שנות הקשר. האם יהיה פיצוי או מזונות לצד החלש כלכלית, הסדרים לעת פירוד ועוד.

 • הסכם ממון מייצר וודאות משפטית ושקט נפשי, ומשמש כאמצעי הגנה לנכסים משפחתיים, ירושה, ועסקים. הסדרה של נכסים מלפני הקשר, של כספים שניתנו לדירה, נתנו בירושה. הסדרה של חובות לפני הקשר ובמהלכם, הסדרה של עסקים, הגדרה של זכויות ובחובות בקשר, כדוגמת ניהול חשבון בנק משותף, ביחס לכספים שמתקבלים מרכוש נפרד וכו'.

להסכמי ממון יכולים להיות מספר פורמטים של משטר רכושי, עליהם רשאים הצדדים להסכים, לפי רצונם ושיקול דעתם :

שיתוף מלא - במסגרת ההסכם אפשר לשתף את כל הזכויות הרכושיות של בני הזוג, מה שנצבר עוד טרם לקשר ובמהלכו.

הפרדה רכושית מוחלטת- ניתן לקבוע הפרדה רכושית מוחלטת לגבי כל הרכוש והזכויות - מה

שנצבר קודם לקשר ומה שייצבר גם במהלך החיים המשותפים,

הסדר משולב- ניתן להחליט על הסכם משולב- לפיו מה שנצבר לפני הקשר שייך למי שהביאו והרכוש שייצבר יחד – הינו משותף

ההחלטה איזה חלק ברכוש יהיה נפרד ואיזה יהיה משותף לשני הצדדים, תקבע בהסכמה הדדית, לגבי כל זכות וזכות. דירה, כספים וזכויות סוציאליות וכו'.

 • בנוסף, מומלץ ביותר לערוך צוואה במקביל להסכם ממון שכן המדובר על הסדר שונה כאמור. כך למשל במקרה של ידועים בציבור, ככל ומי מהם היה נשוי לאחר אף אם חיו שנים ארוכות יחד, הרי שלא ניתן לרשת את בן/בת הזוג ומי שירש אותם זה בן/בת הזוג שנשוי להם אף אם זה "על הנייר בלבד" וילדיהם המשותפים.

 • לחילופין במקרה של חיים משותפים אפילו חודשים ספורים בלבד, ככל והצדדים פנויים, נקבע כי בן/בת הזוג יכולים לרשת מחצית מהרכוש!!! זכאות לקצבת שאירים וכו', דבר אשר מהווה פגיעה קשה בילדים שאינם משותפים וגריעה מירושתם.

 • עריכת צוואה תבטיח כי אתם מורישים את רכושכם למי שאתם בוחרים, ודואגים ליקירכם לאחר אריכות ימים ושנים, כפי שאתם רוצים.

 • כאמור, הסכם ממון דן בהסדר רכושי לעת פירוד וצוואה עוסקת בהסדר רכושי לעת פטירה. על כן, יש לערוך הסכם ממון וצוואה במקביל, להסדרת זכויות וחובות, במקרה פירוד ופטירה, על מנת למנוע עוגמת נפש, ואובדן ממון רב לכם וליקירכם.


מאמרים אחרונים
bottom of page