שוויון בנטל המזונות - כיצד ניתן לבטל תשלום מזונות במשמורת משותפת או להביא להפחתת מזונות?