תקשורת חיובית בין ההורים מאפשרת התמודדות טובה של ילדים עם משבר הגירושין