top of page

מהו תיאום הורי?

זוגות המפרקים את התא המשפחתי ומתגרשים עושים זאת בין היתר בשל קשיים בניהול תקשורת טובה ונכונה, כשלעיתים הינם מתקשים להפריד בין הקשר עם בן/בת הזוג לבין הקשר של בן בת הזוג עם הילדים.

ישנם מצבים בהם ההורים ברמת קונפליקט ומחלוקת בעצימות כה גבוהה, עד כי אין באפשרותם לתקשר ביניהם וליצר שיח מכבד ונעים, גם שנים לאחר הגירושין, כאשר מבלי משים, ילדיהם הופכים לכלי משחק בידי ההורים, אשר מנהלים את המאבק על גב הילדים ופוגעים בהם.

מדוע תיאום הורי כה חשוב?

הרעיון של תיאום הורי הוא לשמש כגורם מתווך בין ההורים אשר עוצמת הסכסוך גבוהה ביניהם, בכל הקשור לגידול הילדים, על מנת לסייע להם לקבל החלטות משותפות בקשר לילדים, ותיאום מטלות יומיומיות ושוטפות. כך למשל, מחלוקות באשר לזמני שהות, מי מביא ולוקח את הילדים, חלוקת אחריות ותיאומים שונים בין ההורים בקשר לחגים, חופשות וכו'.

אין המדובר בהדרכת הורים, עת בהדרכת הורים מדובר על הורים שמצליחים לתקשר ביניהם לגבי הילדים וזקוקים להכוונה והדרכה בבעיות שונות בכל הקשור לקשר עם ילדיהם.

בבסיס הליך התיאום ההורי זו הסכמה עקרונית כי שני ההורים מעוניינים להטיב את התקשורת ביניהם ולהפחית את המתח ועוצמת הקונפליקט, שכן הם מבינים כי הדבר פוגע בילדיהם, וברצונם לצור אוירה אחרת, טובה ורגועה יותר לטובת כולם.

עקרונות ההליך הם כי ראשית, על ההורים להתחייב לדיאלוג פתוח ולשיתוף פעולה ביניהם, תוך הנחת מחלוקות העבר והקשר הזוגי בצד. כאשר ההורים מבינים כי הם פועלים למען מטרה משותפת ושמים את טובת הילדים בראש סולם העדיפות.

בדיאלוג משותף, ניתן להגיע להסכמות והבנות בכל הקשור לילדים, ובכך להקטין את הקונפליקט, כאשר כל הצדדים יוצאים נשכרים מהליך שכזה. הילדים נהנים משני הורים הפעילים בחייהם, תוך הפחתת הקושי וההתמודדות עם גירושי ההורים וקונפליקט הנאמנויות. להורים זהו פתרון מהיר לבעיות יומיומיות בכל הקשור לגידול הילדים, תוך שיתוף פעולה, ואף סיוע ביישום החלטות שיפוטיות תוך אפשרות להתנהלות אחרת, ממקום מכבד והוגן.


מאמרים אחרונים
bottom of page