top of page

קשר טוב עם הגרוש/ה לאחר הגירושין ?? האם אפשרי??

להלן מספר כללי זהב שיסייעו לכם להתנהל מול הגרוש/ה בעניין הילדים תוך מזעור הנזק והפגיעה בטובת הילדים המשותפים.

  1. בלי משחקי אגו על גב הילדים – אל תסיתו את הילדים אחד כנגד השני, אל תמנעו זה מזו לראות את הילדים, הם זקוקים לשני הוריהם. התנהגות שכזו תחזור אליכם כמו בומרנג ותפגע בטובת הילדים.

  2. אל תענישו את בן /בת הזוג בכך שלא תבואו לקחת את הילדים- הורות היא זכות, בכך שהאב (ע"פ רוב) לא מגיע לראות את הילדים הוא מעניש את עצמו ומונע מעצמו את חוויית ההורות, וכן פוגע בילדים וגורם להם צער ואכזבה, הנשארים כפצע לעד.

  3. אל תסיתו את הילדים כנגד ההורה השני- הילדים זקוקים לתמיכתכם הבלתי מסויגת ואהבתכם וחשובה להם הידיעה כי הוריהם מסתדרים ופועלים בשיתוף פעולה לטובתם. מילות שטנה על ההורה האחר רק פוגעת בנפש הילדים. זכרו כי אתם משמשים להם כדוגמא לתקשורת נכונה ובניית קשר זוגי בעתיד.

  4. אל תעמדו עם סטופר על זמני האיסוף והחזרה- אל תילחמו על כל דקה עם ההורה האחר על זמני השהייה עם הילדים, ותעמדו עם סטופר אם ההורה האחר החזיר בדיוק ב- 19:00 או ב 19:15. ואל תרוצו להגיש תלונה במשטרה בעניין זה.

  5. תאפשרו תקשורת בין הילדים להורה השני- כשהילדים אצל ההורה האחר, תאפשרו תקשורת סבירה בינם לבין ההורה האחר, אל תחביאו את מכשיר הטלפון, קבעו זמנים קבועים בהם הילדים יכולים לשוחח עם ההורה האחר ולא להתעלם ממסרונים!

  6. תהיו גמישים- כשבן /ת הזוג רוצה להחליף יום או סופ"ש או חג אל תעמדו על הרגלים האחוריות ולא תאפשרו החלפת זמנים. פעם אתם תצטרכו ופעם בן/בת הזוג.

  7. בלי קטנוניות והתחשבנות- אל תעמדי על כל שקל וכל הוצאה ותייצרי הוצאות יש מאין. גלולות עבורך לא נחשבות כהוצאה רפואית חריגה. אבא אל תשלח את הילדים לאמא כי "אתה משלם לה מספיק מזונות".


מאמרים אחרונים
bottom of page