top of page

האם חטפה את הילדים לאירלנד וביהמ"ש מנע הגירתם

"קטין אינו חפץ הניתן להיטלטל מיד-אל-יד ולו ככלי-יש-חפץ-בו. קטן הוא אדם, הוא בן-אדם, הוא איש - גם אם איש קטן בממדיו. ואיש, גם איש קטן, זכאי בכל זכויותיו של איש גדול." (ע"א 6106/92 פלונית נ' היועמ"ש, פ"ד מח (2) 833, 836).

פרנסיס, ילידת אירלנד, הכירה בשנת 2003 את דן, ישראלי, בעת שהותו באירלנד לרגל עבודתו. השניים ניהלו קשר מספר שנים, ובשנת 2004 השניים נישאו בנישואים אזרחיים. בשנת 2005 עם שובם לישראל נרשמו כנשואים. מנישואיהם, נולדו להם 2 ילדים, כיום בני 7 ו- 5. הילדים נולדו באירלנד שכן האם שהתה בזמן הלידות ולאחריהן באירלנד.

בשנת 2012 בביקור משפחתי של האם באירלנד עם הילדים, עת היו הם בני 4 ו- 2, החליטה האם כי אין בכוונתה לשוב לארץ. האם שלחה הודעה בזו הלשון לאב" לעתה הזו החלטתי לא לחזור לישראל עם הילדים.. אני מוכנה לנהל משא ומתן לגבי תנאי הפירוד ממך באמצעות עורך דין. עורך הדין שלך יכול ליצור קשר עם..."

נוכח האמור פתחו הצדדים בהליכים משפטיים הן בישראל והן באירלנד לקבלת משמורת הילדים והאב פתח גם בהליכים בהתאם לאמנת האג הבינלאומית בדבר חטיפת ילדים. ביהמ"ש בישראל קבע כי על האם לשוב לישראל נוכח העובדה שמקום מגוריהם של הילדים טרם הוצאתם מן הארץ היה בישראל וכי אי השבתם יש בה הפרת זכויות המשמורת והאפוטרופסות של האב. בנוסף, מינה מומחה לבדיקת מצבם של הילדים ומתן חוות דעת בעניין הגירתם לאירלנד.

המומחית קבעה, כי עת חטפה האם את הילדים, אשר היו בני 4 - 2, פגעה היא בזכויות האב, אשר היה הורה טוב ומסור, וזאת בניסיון לכפות על האב, כשהיא מחזיקה בילדים כבני ערובה, את מעבר המשפחה לאירלנד. בכך הפגינה שיקול דעת לקוי באשר לטובת הילדים ופגעה בהם. לכן אין זה אפשרי כי היא תהייה ההורה המשמורן היחיד, ועל הצדדים לחלוק משמורת ואחריות הורית משותפת.

עוד הוסיפה המומחית כי לילדים נגרמו נזקים נפשיים והם סובלים מטראומות וחרדות נטישה והניתוק מאביהם, מאחר והיו רכים בשנים, וקשורים אליו, פגע בהם מאוד. הילדים זקוקים שלני הוריהם, ובאם יהגרו הילדים, ינותק הקשר בין האב לילדים.

ביהמ"ש פסק כי במקרה זה, האם עשתה דין עצמי וחטפה את הילדים לאירלנד. האם העדיפה את טובתה ורווחתה האישית על פני טובת הילדים, אשר נגרמו להם נזקים נפשיים מניתוקם באבחה אחת מאביהם. תוך שהציבה בפני האב אולטימטום- או שיגיע לאירלנד או ינותק מילדיו, על כל המשמעויות ההרסניות שבכך. ביהמ"ש הוסיף ואמר כי חטיפת ילדים הינה בריונות הורית ומשפטית כאחד, ולא בכדי התגייסו אומות העולם לכונן אמנה בינלאומית שנועדה להדביר תופעה זו.

ביהמ"ש הורה על משמורת משותפת, וכי מקום מגורי הילדים ישאר בישראל.


מאמרים אחרונים
bottom of page