top of page

גישור משפחתי

במשרדנו מחלקה לגישור וישוב סכסוכים במשפחה -  המשרד דוגל בקידום הידברות והסכמות, ורואה בהליך הגישור כלי ראשון במעלה לישוב סכסוכים, תוך הכוונת הצדדים להגעה לפתרונות והסכמות ארוכי טווח באופן מכבד וראוי.

 

יתרונות הגישור המשפחתי:

הגישור המשפחתי הינו תהליך שמטרתו לספק אלטרנטיבה ליישוב סכסוכים, תחת התכתשות בבית המשפט. בתהליך זה, גורם ניטראלי, הוא המגשר, מסייע לצדדים, באווירה נינוחה ורגועה, להגיע לפתרונות והסכמות באמצעות דיאלוג ודו שיח, לטובת ורווחת הצדדים וילדיהם.

 

בהליך משתתפים המגשר המשפחתי והצדדים, ולעיתים עורכי דינם, כאשר תפקיד המגשר הינו לנסות ולצור דיאלוג בין הצדדים בו מוצגים העמדות, האינטרסים והצרכים של כ"א מהצדדים, ובתהליך משותף חותרים למציאת פתרון העונה בצורה המיטבית על צרכי הצדדים, והגעה להסכם שישקף את רצונם.

 

ייחוד הליך הגישור הינו בכך שהינו מבוסס על שיתוף פעולה בין הצדדים ולקיחת אחריות משותפת ומשכך, מאפשר להם לסיים הסכסוך בהסכמה ובכבוד, ולנהל מערכת יחסים תקינה לאחר הגירושין.

הליך הגישור משפחתי מאפשר תקשורת ישירה, כבוד הדדי והקשבה, והוא כפוף לסודיות ודיסקרטיות. תהליך הגישור הינו בשליטת הצדדים וכל החלטה המתקבלת במסגרתו הינה מתוך הבנה ובהסכמה.

 

להלן מספר דוגמאות לסכסוכים בתחום דיני המשפחה בהם ניתן לטפל בהצלחה במרכז לגישור משפחתי:

 

 

  • סכסוכי גירושין על כל מורכבותם לרבות בענייני הילדים וחלוקת רכוש.

  • תביעות להפחתת או הגדלת מזונות.

  • תביעות משמורת לפני ואחרי הגירושין לרבות בנושא הסדרת חלוקת זמני השהות עם הילדים.

  • סכסוכי ירושה.

  • סכסוכים שונים בתחום המשפחה כסכסוכים בין אחים, בני משפחה, סכסוכים לאחר הגירושין, סכסוכים בחברות משפחתיות.

  • סכסוכים ומחלוקות בענייני הסכמים, כהסכמי ממון, גירושין, הורות משותפת, והסכמים משפחתיים שונים.

 

 

 

משרד עו"ד אירית ארז מקיים קשרי עבודה קבועים ושיתוף פעולה עם אנשי מקצוע ומומחים בתחומי העיסוק של המשרד, לרבות: חוקרים פרטיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, שמאיי מקרקעין, רואי חשבון, אקטוארים וכו' לשם ראיית תמונה רחבה ובניית אסטרטגיה מנצחת בניהול ההליך המשפטי. 

bottom of page