top of page

תביעות נזיקין בגרושין

 

למרבה הצער לא אחת זוגות המצויים בתהליך גירושין נוקטים בפעולות פוגעניות זה כלפי זה, כאלימות, מעשי נזק, לשון הרע - כהגשת תלונות סרק במשטרה, הכפשות תוך שימוש במדיות חברתיות, פגיעה בפרטיות ועוד, כשהחמור מכל הינו מניעת גט - סרבנות גט.

כיום ניתן לתבוע בבתי משפט למשפחה תביעות נזיקיות, ובתי משפט נוטים לפסוק פיצויים ולעיתים פיצויים גבוהים בהתייחס לכל מקרה ונסיבותיו.

 

התחומים הנפוצים ואשר לגביהם ביהמ"ש פוסק פיצויים משמעותיים הינם לשון הרע וסרבנות גט.

 

בנושא לשון הרע –בשנים האחרונות אפשר ביהמ"ש הגשת תביעות נזיקין בגין תלונות סרק במשטרה  וראה בכך פגיעה בשמו הטוב של אדם העולה כדי לשון הרע. לא אחת במסגרת הליכי הגירושין וכצעד טאקטי מגישות נשים תלונות שווא במשטרה וגורמות להרחקתו של הבעל מדירת המגורים, המדובר בפגיעה קשה בזכויות יסוד, בפרנסתו ובשמו הטוב של אדם. יתר על כן, תלונת שווא במשטרה על אלימות יכולה להביא להרחקת אב מילדיו, להדבקת תווית של מסוכנות לאדם ללא כל ראייה, ולהציב אותו בעמדה בעייתית בהליכים משפטיים.

 

כך גם בהתייחס לתופעת ה"שיימינג" ושימוש ברשתות חברתיות לשם הכפשת והלבנת פני בן הזוג,

לעיני כל.  

הפיצוי הקבוע בחוק לשון הרע ללא הוכחת נזק הינו בגובה של עד 50,000 ₪ וסך של עד 100,000 ₪ כאשר הוכחה כוונה לפגוע. ביהמ"ש רואה תופעות מעין אלו בחומרה ובהתאם לנסיבות פוסק פיצויים לניזוק. לאחרונה קבע ביהמ"ש למשפחה כי פוסטים שפרסם בן זוג בדף של אשתו הם לשון הרע הפוגעים בשמה הטוב ופסק פיצויים גבוהים לאשה.

נזק נוסף אשר הוכר בפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה וזיכה את הניזוקים בפיצויים גבוהים הינו בגין סרבנות גט, שהינו נזק נפשי במהותו, הכולל כאב, צער, סבל, עוגמת נפש, השפלה, פגיעה באוטונומיית הפרט לנהל חיים חופשיים, בזכות לקיום חיי משפחה וזוגיות, אובדן הנאות החיים, אובדן הסיכוי להינשא ולהביא ילדים לעולם.

 

דרכי התמודדות בתי המשפט בניסיון למגר תופעה זו הינה באמצעות הכרה בתופעת סרבנות הגט כעילת תביעה נזיקית הנופלת בגדרי עוולת הרשלנות והפרת חובה חקוקה, ופסיקת פיצויים כבדים בסך של  מאות אלפי ₪  לבן/בת הזוג אשר מסרב לשחרר את בן/בת הזוג מסורב הגט מקשר הנישואין.

 

מרבית תביעות הנזיקין הינן תביעות נשים עגונות כלפי בעליהם סרבני הגט. תופעה זו פוגעת בעיקר בנשים שכן, ע"פ ההלכה היהודית, אשה מסורבת גט לא תוכל להינשא לאחר ואף לא להביא ילדים מגבר אחר שכן הם יחשבו ממזרים. אולם קיימות גם פסיקות המופנות כלפי נשים המונעות את הגט מהבעל על מנת לזכות תנאי גירושין טובים יותר.

 

בתי הדין הרבניים אינם רואים בחיוב תביעות נזיקיות בגין סרבנות גט, שכן תביעה מסוג זה עלולה להפוך את הגט "ללא כשר" - "גט מעושה" שכן הגט במהותו צריך להינתן בהסכמת 2 הצדדים מרצון חופשי, ללא כפייה או לחץ, ופרשנות בתי הדין הינה שכשקיימת תביעה נזיקית, יש בכך משום  לחץ כלפי סרבן הגט ואין הוא ניתן מרצון. אשר על כן יש לשקול היטיב ובזהירות את המורכבות והבעייתיות מול בתי הדין הרבניים.

 

הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו  לקבלת ייעוץ משפטי בנדון.

bottom of page