top of page

גרושין 

 

בני זוג יהודים אשר נישאו כדת משה וישראל בחופה וקידושין ואף בני זוג אשר נישאו בנישואין אזרחיים- הסמכות לדון בנושא הגירושין הינה בידי בית הדין הרבני, המשמעות כי רק בית הדין הרבני יכול "לגרש" את בני הזוג.

 

ניתן לגרש בני זוג רק בהסכמת הצדדים גם יחד, אלא אם תוכח עילה הלכתית לחייב את אחד הצדדים להתגרש בגט פיטורין, מכאן הבעייתיות עם סרבנות גט ועגינות.

 

לבית הדין הרבני סמכות לדון בעניינים נוספים אם נכרכו בכנות וכדין לתביעת הגירושין - כרכוש, מזונות אשה, משמורת וכו'. מזונות ילדים נדונים בבית המשפט לענייני משפחה, אלא אם ישנה הסכמת הצדדים להתדיין בסוגיה זו בבית הדין הרבני.

 

רבים תוהים מהי הערכאה המשפטית הנכונה להתדיין בה– בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, וממהרים להגיש תביעות. התדיינות בערכאה שאינה משרתת את האינטרסים של המתדיין– עלולה לגרום לנזק רב בניהול ההליך. על כן יש להתייעץ עם עורך דין  מומחה לגירושין ולנהוג בחוכמה ובזהירות- לא בכל מצב אשה תפגע מניהול ההליך בבית הדין הרבני וגבר יצא כשידו על העליונה. כל מקרה ונסיבותיו.

 

 

בני זוג אשר חפצים לסיים את קשר הנישואין ביניהם, יכולים לעשות זאת באחת מהדרכים הבאות: 

 

בהסכמה- באמצעות הליכי משא ומתן וחתימה על הסכם גירושין כולל, הדן בכל הסוגיות הכרוכות ונובעות מן הנישואים ולרבות, גירושין, משמורת הילדים, מזונות, הסדרים  לחלוקת הרכוש והסדרים ממוניים שונים וכו'.

הליך גישור- גישור הינה גישה אלטרנטיבית שמטרתה יישוב סכסוכים ומחלוקות בדרכי שלום, תחת ניהול הליך משפטי. בתהליך זה, גורם ניטראלי, הוא המגשר, מסייע לצדדים, באווירה נינוחה ורגועה, להגיע לפתרונות והסכמות באמצעות דיאלוג בונה ודו שיח, לטובת ורווחת הצדדים וילדיהם, בהליך זה הצדדים .

 

ניהול הליכים משפטיים- ניהול הליכים משפטיים בבית המשפט ו/או בית הדין הרבני. לא אחת ניהול ההליך באופן זה אינו פשוט, כואב וארוך, אולם לעיתים בלתי נמנע. עורך דין המומחה בתחום הגירושין, ידע ללוות אתכם יד ביד לאורך הליך הגירושין, לנהל אסטרטגיה נכונה, תוך שימוש בארגז הכלים העומדים לרשותו בשיקול דעת ובאופן המיטבי על מנת להגיע לפתרון הנכון והמתאים עבורכם.

bottom of page