top of page

גישור

 

גישור הינה גישה אלטרנטיבית שמטרתה יישוב סכסוכים ומחלוקות בדרכי שלום, תחת ניהול הליך משפטי. בתהליך זה, גורם ניטראלי, הוא המגשר, מסייע לצדדים, באווירה נינוחה ורגועה, להגיע לפתרונות והסכמות באמצעות דיאלוג בונה ודו שיח, לטובת ורווחת הצדדים וילדיהם.

 

בהליך משתתפים המגשר המשפחתי והצדדים, ולעיתים עורכי דינם, כאשר תפקיד המגשר הינו לנסות וליצור דיאלוג בין הצדדים בו מוצגים העמדות, האינטרסים והצרכים של כ"א מהצדדים, ובתהליך משותף חותרים למציאת פתרון העונה בצורה המיטבית על צרכי הצדדים, והגעה להסכם שישקף את רצונם.

פגישות הגישור נערכות באופן שמתקיימים מפגשים משותפים עם הצדדים ועם כל אחד מהם בנפרד, במסגרת המפגשים משוחחים על הצרכים של כל אחד מיחידי התא המשפחתי, על העמדות וההתייחסות לכל סוגייה בנפרד, כמזונות משורת, חלוקת זמני שהות עם הילדים, רכוש וכיוצ"ב.  ההסכמות מקבלות ביטוי באמצעות הסכם גירושין כולל הדן בכל הסוגיות הקשורות לפירוק התא המשפחתי. על ההסכם לקבל תוקף של פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

bottom of page