יפויי כח מתמשך- לתכנן את העתיד ולאפשר לך וליקירך שקט נפשי בקבלת ההחלטות בעת הצורך

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה, הבוחר בן משפחה, או אדם אחר הקרוב אליו ואשר הוא סומך עליו/ה לשמש כמיופי כוחו, לקבל החלטות באשר לעתידו במצבים בהם לא יהיה כשיר לקבל החלטות בעבורו, כעניינים רכושים ועניינים אישיים (לרבות עיניינים רפואיים).


ייפוי כח...

חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג - 1973, קובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה של פקיעת הנישואין עקב גירושין או פטירה.

הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון קובע, כי במקרה גירושין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל הנכסים אשר צברו בני הזוג במהלך החיים המשותפים (למעט נכסים שהיו בבעלות מי מבני הזוג לפני הנישואין, ירושות, מתנות, כספי גימלה מב...

בבית הדין הרבני האזורי בחיפה נדונה לאחרונה בתיק 1016074-2 תביעת אישה אשר פנתה לבית הדין הרבני כשנתיים וחצי לאחר פרידה וגירושין מבעלה לשעבר בתביעה לקבל מחצית מחצי מיליון ₪.

האיש קיבל כחצי מיליון שקל כשנתיים ומחצה לאחר שבני הזוג נפרדו ביניהם והחלו לנהל הליכי גירושין כספים שכונו "מענק עידוד פרישה ודמי הסתגלות".

בית הדין קבע כי הנכס א...


כיצד ניתן לבטל תשלום מזונות במשמורת משותפת או להביא להפחתת מזונות?

עד שנת 2017 חייבו בתי המשפט את האב במזונות והטילו עליו את מלוא האחריות הכלכלית לצרכים ההכרחיים של הילדים, גם אם מצבה הכלכלי של האם היה טוב משלו. גם כשהמשמורת הייתה משותפת הטילו בתי המשפט את עיקר החיוב על האב וזיכו אותו בהפחתה חלקית בלבד מתשלום המזונות. יחס ההכנסות של ההורים לא היה רלוונט...

שיעור הגירושין הגבוה מביא בעקבותיו עליה במספר הילדים אשר נעים בין שני בתים, בין במשמורת משותפת ובין במסגרת של הסדרי מפגש או הסדרי שהות (לא מקובל יותר להשתמש במונח הסדרי ראייה) הנקבעים על ידי בית המשפט או בהסכמה בין ההורים. במקרים רבים ההסדרים הללו עובדים יפה וללא יותר מידי תקלות, ואולם ישנם מקרים בהם ילדים בשל מגוון סיבות מסרבים לקיים קשר עם ההורה הלא מ...

  • גירושין מביאים עימם משבר קשה לילדים ומערערים את המערכת המשפחתית שאמורה לספק מעטפת מגוננת לילדים. תקשורת טובה וחיובית בין ההורים הינה המפתח להתמודדות טובה יותר של ילדים עם משבר הגירושין בין ההורים.

  • הבסיס לכך הוא הפנמה כי הקשר בין ההורים אינו מסתיים אלא משתנה, מזוגיות לניהול משפחה, שכן, כל עוד ישנם ילדים משותפים, ההורים יצטרכו לתקשר ביניהם ביחס...

גירושין הינו אחד ממשברי החיים אשר מערער את יסודותיה של  המערכת המשפחתית, גם אם קיימת הסכמה לגירושין. אי הוודאות, השינוי של כל מה שידענו עד כה, הכאב, במיוחד אם ההליך נכפה על אחד מהצדדים ואינו בהסכמה, תחושת האשם למול בן/בת הזוג על הפירוד הכפוי, ובעיקר הצער מול הילדים בשל הכאב שנגרם להם עם פרידת הוריהם, מהווים אירוע טראומטי הדורש ליווי והדרכה נכונה, לכל אח...

מה היתרונות בהליך גישור גירושין?

הגישור המשפחתי הינו תהליך שמטרתו לספק אלטרנטיבה להליך גירושין והתכתשות בערכאות משפטיות. בתהליך זה, המגשר, שהינו גורם ניטראלי, מסייע לצדדים, באווירה נינוחה ורגועה, להגיע לפתרונות והסכמות באמצעות דיאלוג ודו שיח, לטובת ורווחת הצדדים וילדיהם.

בהליך הגישור משתתפים שני הצדדים  אל מול עורך הדין המגשר, כאשר תפקידו הינו לנסות וליצו...

על ההסכם לכלול את כלל הסוגיות הקשורות לפירוק התא המשפחתי,  ולתת מענה לשאלות שעשויות להופיע, על מנת למנוע מחלוקות עתידיות. שכן ככל ומדובר בילדים צעירים ההסדר אמור לחלוש על שנים ארוכות עד לבגרותם.

סוגית הגירושין- מזונות אשה וכתובה וויתור עליהם.

משמורת וחלוקת הסדרי השהות- משמורת על הילדים, יחידה או משותפת, חלוקת זמני השהות של כל אחד מהילדים עם ההורים, התייחס...

ההחלטה להתגרש אינה קלה, ודורשת בחובה התלבטויות רבות, תוך שימת דגש על היבטים כלכליים, רגשיים, השלכות הפירוד על הילדים, אי ודאות ופחד משינוי.

הגעתם להחלטה ולהכרה כי ברצונכם להתגרש, ואין מנוס מפתיחת הליך משפטי,  אז מאיפה מתחילים??

ראשית, ייעוץ משפטי נכון- להבין את  זכויותיכם וחובותיכם ואת מצבכם המשפטי, וחשוב מכל-  קבלת הדרכה כיצד להתנהל בחוכמה, בהתאם לתא המש...

Please reload

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle