top of page

הסכמים במשפחה

 

הסכמים במשפחה הינם הדרך המומלצת לקבוע חלוקת זכויות וחובות בין בני זוג בשלבים שונים בחייהם. הסכמה בין בני הזוג, מחוץ לכותלי בית המשפט, יכולה לחסוך מבני הזוג משאבים רבים, כסף רב ועוגמת נפש.

 

אין הסכם אחד דומה למשנהו- עריכת הסכם טוב, הצופה פני עתיד, אשר מותאם לצרכי הצדדים ומגן על זכויותיהם דורש מומחיות וידע מקצועי.

 

אישור ההסכם

הסכם ממון בין בני זוג העתידים להינשא ניתן לאישור בפני נוטריון או בפני בית המשפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני. לגבי בני זוג ידועים בציבור או זוגות חד מיניים, אין הכרח לאשר את ההסכם לחיים משותפים. אם כי הינם יכולים לאשר את ההסכם בפני נוטריון או בבית המשפט לענייני משפחה.

 

מומלץ לאשר את ההסכם בפני ערכאה שיפוטית וליתן להוראות ההסכם תוקף של פסק דין, כאשר הערכאה השיפוטית בוחנת כי ההסכם נערך בהסכמת שני בני הזוג לאחר שבני הזוג הבינו את הוראות ההסכם, השלכותיו ותוצאותיו.

 

 

 

ישנם מספר סוגי הסכמים במשפחה:

 

הסכמי ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג- 1973 קובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה של פקיעת הנישואין. החוק קובע כי במקרה גירושין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל הנכסים אשר צברו בני הזוג במהלך החיים המשותפים. דרך נכונה להסדרת חלוקת הרכוש בין בני זוג באופן השונה מחוק יחסי הממון והסדר איזון המשאבים הקבוע בו, הינו עריכת הסכם ממון. מטרת ההסכם אשר הינו צופה פני עתיד, הינה להסדיר את כל היחסים הרכושיים, הממוניים שקיימים ויהיו קיימים בין בני הזוג.

 

נוכח העובדה שהסכם הממון צופה פני עתיד הרי שגם אם בשעת עריכת ההסכם ואישורו אין בידי בני הזוג כל רכוש ו/או רכוש רב, בני הזוג יכולים לקבוע כללים והסכמות באמצעות ההסכם על רכוש עתידי שיצברו ו/או על אופן חלוקתו ובכך להבטיח את זכויותיהם בעתיד. 

 

טרם יציאה לדרך חיים משותפת ובמציאות חיינו מומלץ לערוך הסכם באשר לאופן חלוקת הרכוש. הסכם ממון יכול למנוע מלחמות יקרות ממושכות וכואבות, וכן למנוע את הסלמת השבר הזוגי והמשפחתי.

 

 

הסכמי גירושין

מטרתו של הסכם הגירושין הינה לאפשר בני הזוג להיפרד בהסכמה ולעגן הסכמותיהם באמצעות הסכם גירושין, אשר ידון במכלל סוגיות הקשורות לפירוק התא המשפחתי.

 

הסכם גירושין זו הדרך הנכונה, הנעימה והראויה לסיים את קשר הנישואין. אפשר לעשות זאת לאחר הליך גישור, אשר במהלכו יונחו "על השולחן" הצרכים והאינטרסים שלכם אשר יתורגמו להסכם כולל אשר ישקף את רצונכם, או באמצעות התכתשות בין כתלי בית המשפט, והמתנה להכרעות שיפוטיות אשר לא בהכרח יתאימו לכם.

 

עריכת הסכם גירושין הבנוי נכון, דורש מיומנות ומקצועיות רבה. הסכם גירושין טוב יהא הסכם שביכולתו לתת מענה ופתרון עתידים תוך צפיית קשיים מחד ומתן פתרונות הולמים מאידך.

משרדנו מתמחה בעריכת הסכמים, תוך התאמת ההסכם לצרכיו הייחודים של כל לקוח. הסכם גירושין מטיבו וטבעו צופה פני עתיד. על הסכם להיות ברור ומובן, על מנת שלא יעורר בעיות פרשניות לאחר מכן. כמו כן, יש לקבוע בהסכם מנגנוני הגנות וסנקציות לשם מניעת הפרתו.

 

הסכם גירושין כולל סעיפים שונים, אשר העיקריים שבהם דנים בהסדרת נושאים שונים הקשורים בפירוק התא המשפחתי, קרי עינייני משמורת הילדים והסדרי שהיית הילדים עם כל אחד מההורים, מזונות הילדים, חלוקת הרכוש לרבות חלוקת חובות וזכויות, פירוק שיתוף בנכסים, בעסקים ועוד. הסדרת נושא הגט ואישור ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

 

הסכם גירושין חייב לקבל אישורו של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני ומתן תוקף של פסק דין להוראותיו, לאחר שהערכאה השיפוטית בחנה כי ההסכם נחתם בהסכמה הדדית ורצון חופשי והצדדים חתמו על ההסכם לאחר שהבינו את הוראותיו ותוצאותיו.

 

הסכם גירושין הינו הסכם מחייב, וניתן לעתור לביטולו מכח הפרתו או מכח עילות חוזיות כטעות, הטעייה, כפייה ועושק.  רק במקרים חריגים יעתר בית המשפט לעתירה בעניין ביטולו של הסכם, ומשכך, מומלץ לבדוק ולשקול היטיב את ההתחייבויות אותם נוטלים על עצמם הצדדים.

 

במקרה ואחד הצדדים אינו עומד בהוראות הסכם הגירושין, הדבר יחשב כהפרה של ההסכם ומשמעה –הפרת פסק דין. לדוגמא-  אי תשלום מזונות, אי קיום חלוקת הרכוש בהתאם להוראות הסכם הגירושין, אי חלוקת כספים/זכויות/חובות, אי קיום הסדרי ראייה, אי פינוי דירת מגורים. במצב כזה יש לפנות לעורך דין לשם בחינת דרכי טיפול בהפרה בהתאם לנסיבותיה ולעוגנים שמעניק החוק. הצד שהפר את פסק הדין חשוף בפני תביעות משפטיות, הליכי גבייה וסעדים בהוצאה לפועל, הליכי ביזיון בית משפט, ואף בהוצאות משפט ופיצויי על נזקים שנגרמו לניזוק בשל ההפרה.

 

הסכמי הורות משותפת

הורות משותפת משמעה זוג אנשים אשר מעוניינים להביא ילד משותף לעולם ללא בניית קשר זוגי ונישואין, במודל של שני הורים ושני בתים עצמאים.

 

הסכם הורות משותפת הולך ונעשה נפוץ בשנים האחרונות, כדרך להגשים את החלום להיות הורים גם ללא מסגרת זוגית או מסגרת נישואין. בהמשך למגמה זו, נחקק חוק משפחות חד הוריות התשנ"ב 1992, אשר העניק הכרה למבנה משפחתי זה.

 

להורות משותפת יתרון על פני אלטרנטיבות הוריות אחרות או אימוץ ילד, שכן לילד תהא אפשרות לגדול במחיצתם של שני הורים בעלי זכויות הוריות שוות, משני המינים. שני ההורים בהורות משותפת מודעים ומבינים כי הקשר שלהם מנוסח סביב טובת הילד, ובהתאם לכך חלוקת התפקידים ביניהם. הסכם הורות משותפת טוב יסדיר ויעגן בצורה ברורה את חלוקת התפקידים ויתן מענה לצרכים שיתעוררו עם חינוכו וגידולו של הילד המשותף, כאשר בסיסו הינו התחייבות הדדית של ההורים לפעול לטובת ורווחת הילד המשותף.

 

מה כולל הסכם הורות משותפת ?

שם הילד- על פי חוק השמות ילד אשר הוריו אינם נשואים זה לזו,  נושא אוטומטית את שם משפחתה של האם ועל האב להסכים לנשיאת שמו. על כן, יש להסדיר מראש עניין זה ולקבוע את שמו של איזה הורה ישא הילד.

 

משמורת וחלוקת זמני שהות - ההורים יקבעו במשמורתו של מי יהיה הילד, אצל איזה הורה יתגורר לרבות דרכי חינוכו . ניתן לקבוע מנגנון של משמורת יחידנית /משותפת ובהתאם לכך חלוקת זמני שהיית הילד עם כ"א מההורים, בהתאם לצרכי הצדדים וילדיהם.

 

מזונות- המזונות צריכים לכלול את כל צרכיו הבסיסים של הילד כולל מזון, ביגוד, הנעלה, חינוך, בריאות, מדור והוצאות מדור. גובה המזונות ישתנה בהתאם להסכמות בין הצדדים ובהתאם להסכמות לעניין המשמורת. הכללים הרלוונטיים לעניין המזונות חלים בין אם הצדדים נשואים זה לזו ובין אם לאו.

 

הסכמי הורות משותפת יש לאשר בבית המשפט לענייני משפחה, אשר בוחן את כלל הוראות ההסכם ואת הסכמות הצדדים, ולאחר מכן מאשר ההסכם ומעניק להסכם תוקף של פסק-דין.

 

bottom of page